Stránky jedné optimistky

vánoční koledy


Prosím, pojďte dál a posaďte se.

 Zanechme na chviličku toho věčného

shánění, shonu a nervozity.

Zastavme se  a staňme se  na okamžik

zase dětmi, které se těší na VÁNOCE

Trocha nostalgie

 BÍLÉ VÁNOCE

 

Pusťte si vánoční písně z vánočního  JUKEBOXU

 

 

Zde najdete všechny možné anglické   KOLEDY

 

 

 1.Narodil se Kristus pán, veselme se

  z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského,
  nám, nám, narodil se.


2.Jenž prorokován jest, veselme se,
   ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...

3.Člověčenství naše, veselme se,
  ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...

4.Goliáš obloupen, veselme se,
   člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
1.Nesem vám noviny, poslouchejte,

z Betlémské krajiny, pozor dejte.

[:Slyšte je pilně a neomylně:] rozjímejte.

 

2. Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
[: Jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

3. K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
[: Jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.

4. Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
[: k Betlému jíti, neprodlévati :] hned rozkázal.

5. Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
[: neboť noc tmavá se proměnila :] v světlo denní.

6. Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
[: že jest narozen, v jeslích položen, :] oznamují.

7. My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
[: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.

1.Půjdem spolu do Betléma

dudaj dudaj dudaj dá!

Ježíšku, panáčku, játě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

 

2. Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...

3. A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku...

4. A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku...

5. A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku...

 

 

Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko.

Před Tebou padáme, dary své skládáme.

 

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky;
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním si móžeš hráti, libě žertovati.

4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.

 

 

 

 

1. Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému.

Mam doma křepeličku a pěknou žežuličku, ty mu odvedu.

 

2. Bude žežulička vyrážet Ježiška,

u hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude kukávat ku - kuku, ku - kuku.

Zdráv budiž Ježíšku.

 

3.Bude křepelička, vyrážet Ježíška,

u hlavičky jeho sedávat, "pět peněz" mu bude čítávat, pět peněz, pět peněz.

Kyž jsem v nebi ještě dnes.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments