Stránky jedné optimistky

vánoční koledy

Jak jsi krásné neviňátko

 

 

Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko.

Před Tebou padáme, dary své skládáme.

 

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky;
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním si móžeš hráti, libě žertovati.

4. A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments