Stránky jedné optimistky

vánoční koledy

Narodil se Kristus Pán

 

 

 1.Narodil se Kristus pán, veselme se

  z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
  Z života čistého, z rodu královského,
  nám, nám, narodil se.


2.Jenž prorokován jest, veselme se,
   ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...

3.Člověčenství naše, veselme se,
  ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...

4.Goliáš obloupen, veselme se,
   člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments