Stránky jedné optimistky

vánoční koledy

Půjdem spolu do Betléma

1.Půjdem spolu do Betléma

dudaj dudaj dudaj dá!

Ježíšku, panáčku, játě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

 

2. Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku...

3. A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku...

4. A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku...

5. A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku...

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments