Stránky jedné optimistky

vánoční květiny

BRAMBOŘÍK

 Brambořík pochází z jihovýchodní Evropy a Malé Asie. Vyskytuje se asi v 16 druzích. Kvete nejkrásněji kolem vánoc a postupně si mezi vánočními květinami vybojoval své místo.

Této světlomilné rostlině se nejlépe daří při teplotách 8 - 12°C. Pokud je teplota vyšší než 15°C, začne brambořík žloutnout a rychle odkvete. Proto se mu bude velmi dobře dařit na parapetu mezi okny.
Při zalévání dbáme na to, aby hlína nikdy zcela nevyschla a brambořík zaléváme měkkou, nejlépe dešťovou vodou.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments