Stránky jedné optimistky

vánoční tvoření

Hvězda z pásků

Na tuto hvězdu budeme potřebovat 12 stejně dlouhých papírových pásků. Pro lepší přehlednost jsem zvolila dvě různé barvy, ale hvězda vypadá pěkně i jednobarevná.

Z pásků si složíme dva stejné kříže. Pásky přitom střídavě proplétame jako při tkaní.
Detail propletení


Krajní proužky složíme podle obrázku.


Detail slepování.


Slepený díl položíme na druhý kříž a podle obrázků vlepíme středové proužky do již slepených špiček hvězdy.Nyní práci otočíme a  volné zelené pásky slepíme spolu s bílými dohromady.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments