Stránky jedné optimistky

vánoční zvyky a pověry

LODIČKY

Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Ale i tak si připoměňme, jak se to dělá:

Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil sám. Při věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku týkající se lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku atd...

Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku a spouštět ji na vodu.

A co všechno mohou lodičky prozradit ?

    LODIČKA :

 - zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém.

 - se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci bude marná

 - se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství

 - utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance.

 - se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý.

 - se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce rodinu opustí

 - se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte co od života chcete

 - se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný citový vztah

 - sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments