Stránky jedné optimistky

***VELIKONOCE***


 Pro křesťany jsou Velikonoce slavností vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a patří k nejstarším svátkům vůbec.

Pro ostatní zůstávají Velikonoce původními pohanskými svátky jara a plodnosti, které slavili už staří Slované a Germáni. Jsou oslavou jarní rovnodennosti, zániku zimy a vítáním jara.


Velikonoce se slavily ještě v době předkřesťanské. Navazovaly na židovský svátek - Pesach - slavený na památku vysvobození Židů z egyptského zajetí.


A jak vznikl název Velikonoce? Je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments