Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Bílá sobota

Den odpočinku Ježíše Krista v hrobě. Název "bílá" je zřejmě odvozen od bílé barvy roucha novokřtěnců, kteří právě tento den byli pokřtěni. Bílé roucho je znakem čistoty, připomíná smytí hříchů křtem.

Tento den se světí oheň od kterého se zapálí velikonoční svíce - paškál. Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava vzkříšení tak tedy začíná večer před Bílou sobotou nebo v noci.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments