Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Boží Hod velikonoční

Den vzkříšení Ježíše Krista - největší a nejslavnější svátek celého křesťanského roku.

"Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho"

zaznívá z chrámů.

Tento den se také světí velikonoční pokrmy - beránek vejce, mazanec.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments