Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Květná neděle


Je to poslední neděle před Velikonocemi a začíná jí velikonoční (svatý) týden. Říká se jí "Květná", protože se světí kvetoucí ratolesti (u nás "kočičky") na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Zde ho lidé vítali palmovými ratolestmi.
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments