Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Popeleční středa

Křesťané se začínají na Velikonoce připravovat 40 - ti denním obdobím nazývaném postní doba. Začíná popeleční středou. Ten den se světí popel z ratolestí (kočiček), které byly posvěceny minulý rok na Květnou neděli. Tímto popelem dělá kněz věřícím na čele kříž (uděluje popelec) se slovy: "Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Postní doba je dobou kajícnosti, usebrání a modliteb. Je přípravou na slavení velikonočního tajemství.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments