Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Zelený čtvrtek

Večerem Zeleného čtvrtka začíná první den velikonočního tridua (třídenní). Je to památný den Poslední večeře, při níž Ježíš ustanovil tajemství eucharistie. Církev také ten den děkuje za dar svátostného kněžství.

Při chvalozpěvu se naposledy rozeznívají zvony a utichají až do Velikonoční noci. Utichají také varhany. Církev si bděním a modlitbami připomíná bdění a úzkost Ježíše Krista v Getsemanské zahradě.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments