Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly                 BERÁNEK

Je jedním z nejstarších a nejčastěji užívaných křesťanských symbolů. U židů byly ovce symbolem Izraelity jako člena "Božího stáda", o něž se stará jejich Pastýř - židovský Bůh.


V křesťanské církvi beránek představuje ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, který byl jako nevinný , čistý a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a od smrti.


Podobně jako u Izraelitů byl beránek i u křesťanů jedním z tradičních velikonočních pokrmů. V našich zemích jehněčí pečeni v 19. stol. vystřídal beránek upečený z těsta.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments