Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly              KŘÍŽ

Symbol kříže je mnohem starší než křesťanství. Ve starověkých náboženstvích vyjadřoval kříž sepjetí člověka, přírody a nebeských sil a vzájemné propojení božského a lidského světa.


Kříž je nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním na kříži.


Je mnoho podob kříže, které byly ovlivněny historickým vývojem:

kříž antonínský - ve tvaru T, používaný Římany

kříž egyptský - ve tvaru T, opatřený nahoře očkem

kříž latinský - svislé rameno je delší ( klasický křesťanský kříž)

kříž řecký - ramena mají stejnou délku

kříž ondřejský - ramena šikmo zkřížená

kříž pravoslavný - tři příčná žebra, z nich dolní je nejdelší

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments