Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly                          VEJCE

Už od pohanských dob je vejce symbolem nového života, plodnosti, úrodnosti a vzkříšení.


Zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel a při kterém se vejce jíst nesměla.


Běžnou součástí křesťanských Velikonoc se vajíčka stala v průběhu 13. stol. Psvěcená vejce byla zpočátku určena jako dar duchovním. Ti je prý snad zdobili a omalovávali a na Boží hod velikonoční je po skončení bohoslužeb rozdávali dětem.


V našich zemích pochází první zmínka o velikonočních vejcích ze 14. stol. Velikonoční vajíčka byla čím dál více oblíbenější a začala se vyrábět i z trvanlivějších materiálů (např. z porcelánu).


Ve 2. pol. 19. stol. se stále častěji začala v cukrárnách objevovat čokoládová vajíčka, která jsou dodnes oblíbeným velikonočním dárkem v mnoha zemích světa.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments