Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly                POMLÁZKA

V předkřesťanských dobách se šlehání mladými zelenými proutky připisoval magický "omlazující" účinek. Odtud zřejmě pochází i název: pomlázka - pomladit, omladit.


V našich zemích patří "chození s pomlázkou" k nejstarším velikonočním obyčejům. Už ve 14. stol. se o něm zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser.


Pomlázkou se označuje nejen nástroj určený ke šlehání (spletený z různého počtu vrbových proutků), ale i výsledek koledování (vejce, čokoláda, dárečky...).

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments