Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly   VELIKONOČNÍ  SVÍCE  -  PAŠKÁL

Kult světla byl nedílnou součástí většiny náboženství dávno před vznikem křesťanství. Ve Starém Zákoně je světlo spojováno se životem.


Velikonoce jsou spjaty s paškálem - velikonoční svící, která je znamením vzkříšeného Krista.


I dnes se, stejně jako kdysi, paškál vnáší v průvodu do setmělého kostela. Doprovází ho trojí zvolání: "Světlo Kristovo !", na něž věřící odpovídají: "Sláva Tobě Pane." Velikonoční svíce je po celou dobu umístěna v kostele na dobře viditelném místě blízko ambonu - pultíku, odkud se hlásá evangelium (radostná zvěst), "světlo světa".

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments