Stránky jedné optimistky

velikonoční symboly      VELIKONOČNÍ  ZAJÍČEK

Patří k nejmladším symbolům velikonočních svátků. Přesto je velmi rozšířený ve většině zemí


Své místo má zajíc v mnoha náboženstvích a mytologiích - řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života.


Lidé dlouho věřili, že zajíc nikdy nespí. Věčně bdící zajíc byl někdy brán jako symbol věčného života a zmrtvýchvstání. O Velikonocích tak byl ztotožňován s obrazem vzkříšeného Krista, který "přemohl spánek smrti a vystoupil z hrobu do věčného života."


Symbol velikonočního zajíčka náš národ převzal z Německa. Zde byl zvyk obdarovávat děti vajíčky od velikonočního zajíce zaznamenán už ve 2. pol. 17. stol.


Legenda o zajíci, který snáší v poli o jarních svátcích barevná vajíčka a poděluje jimi hodné děti, okouzlila Evropu i zámoří.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments