Stránky jedné optimistky

Vítejte

KDO CHCE PŘINÉST LIDEM RADOST,

MUSÍ JI MÍT SÁM.

KDO CHCE VNÉST DO SVĚTA TEPLO,

MUSÍ MÍT V SOBĚ OHEŇ.

KDO CHCE LIDEM POMÁHAT,

MUSÍ BÝT PLNÝ LÁSKY.

KDO CHCE ŠÍŘIT NA ZEMI POKOJ,

MUSÍ MÍT POKOJ VE SVÉM SRDCI.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments