Stránky jedné optimistky

Z Brna

BRNĚNSKÉ KOLO

Další zajímavost z Brna.  O kole, které visí vedle krokodýla na radnici se povídá, že ho vyrobil lednický kolář Jiří Birk.

Jednou, v roce 1638 se v hostinci sešli po práci všichni kamarádi řemeslníci z Lednice na pohár vína. Začali se dohadovat, kdo je největší mistr ve svém řemesle. Každý se vytahoval, a nejvíc tenhle Jiří Birk. Prohlásil: "Hoši, vsaďte se, že zítra ráno v 6 hodin, jak výjde slunce, půjdu do lesa, porazím strom, udělám z něho kolo a ještě ten den ho dokoulím z Lednice do Brna.

Vsadili se o 12 tolarů a určili, že kolo musí dokutálet až na radnici.

A opravdu. Druhý den Birk porazil strom, do oběda vyrobil kolo a v než na brněnských kostelích večer odzvonili "Ave Maria", prošel Židovskou bránou přes Zelný trh na radnici. Tam předal kolo purkmistrovi, který jej později vystavil vedle krokodýla.

Sám Birk ale nedopadl dobře. Lidé mu začali závidět, začali se mu vyhýbat, protože si mysleli, že mu s kolem pomohl sám ďábel, Birk přišel o práci a kamarády a za pár let zemřel v bídě.

Jen to kolo dodnes visí na Staré radnici a můžete ho tam vidět hned vedle krokodýla.

 

A teď v "HANTECU"

 

Jednó v járu 16 kol 38, se po hokně scukli všeci kámoši z Lednice v knajpě na dóšek vajnoška. Začali se štengrovat, keré z nich je větší kingoš ve svým fochu. Každé házel ramena a névíc tendle Birk. Zahlásil: "Hoši, vo co, že zétra morgen vo šesti, jak vyhópne zoncna, vtruknu do lesa, sejmu strom, ufachčím z něho kolisko a ešče ten den ho dovalím do Štatlu, než zavřó vrata."

Dali si sázku vo 12 toláčů a dohantýrovali, že musí kolco dovalit na Rathaus.

A fakt. Druhé deň Birk sejmul stromisko, do oběda ufachčil kolco, a než na brněnských kirchnách začali bimbat Ave Maria, prolítl Židovskó bránó přes Zelňák do Rathausu. Tam navalil ufachčený kolo purkmistrovi, keré ho pozdějc máznul vedle krokóša.

Samotné Birk moc v pohodě nebyl. Každé mu záviděl aji frňák mezi auglama, začali se mu vyhébat, protože všeci byli za jedno, že mu při hokně na kolisku pomáhal sám pekelné, Birk přišel vo hoknu aji vo kámoše a za pár jařin zgébl úplně švorcové.

Jenom v našem Starým rathausu visí to jeho kolco.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments