Stránky jedné optimistky

Z Brna

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA

Tento nádherný kostel se nachází jen pár kroků od náměstí Svobody. Byl postaven počátkem 13. století. Původní podoba kostela se nedochovala. Kostel sv. Jakuba, tak jak jej známe dnes, byl postaven na přelomu 14. - 15. století v pozdně gotickém slohu. Na stavbě se podílel Lorenz Spening. Úpravy, které se prováděly počátkem 16. století, prováděl Anton Pilgram. Typickou věž, jež se tyčí do výše 92 m, dokončil až roku 1592 Antonio Gabri.

Kostel má také jednu zvláštnost - Nad jedním z jeho oken můžete vidět neslušného mužíčka, který vystrkuje své holé pozadí směrem k Petrovu (o Petrovu si povíme později).


Vypráví se, že se vrchnosti nahoře na Petrově a dole u Jakuba nikdy neměly moc rády. Proto jak se začaly současně stavět dva kostely, všichni čekali, co bude dál. Na Petrově měli více peněz, u Jakuba zase lepšího mistra stavitele. Dříve pracoval v cizině, dokonce na chrámu ve Štrasburgu. Svému řemeslu dobře rozuměl a práce mu šla rychle od ruky. Byl prý také velký šprýmař, kterého si oblíbili nejen jeho pomocníci, ale také brněnští měšťané. Stavba na Petrově se opožďovala. Dole ve městě si tropili žerty, že jakubský kostel bude dávno hotov, než na Petrově vůbec něco postaví. To Petrovské velmi nahněvalo. A protože měli větší moc, postarali se o to, že kameník od Jakuba musel zanechat práce a město opustit. Jen s těžkým srdcem mu to dole ve městě oznamovali. Náš mistr slíbil, že odejde, ale požádal o splnění jednoho přání: "Dovolte mně, abych směl dokončit to jediné okno, na kterém zrovna pracuji." Když okno dokončil a odkryl je, všichni byli překvapeni. Zjistili, že se mistr kameník těm na Petrově dokonale pomstil. Nad oknem, kde se sbíhají oblouky, dodnes můžete uvidět malého mužíčka, jak svůj holý zadek vystrkuje na ty nahoře, kteří ho z města vyhnali.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments