Stránky jedné optimistky

Z Brna

NÁMĚSTÍ SVOBODY Náměstí Svobody je takovým srdcem Brna. Vždy mi připadalo zvláštní, jakým způsobem se tu potkává historie a současnost.Nejdříve trochu té historie:


Náměstí Svobody vzniklo ve 13. století na křižovatce tří obchodních cest, tvořící vidlici. Svůj trjúhelníkovitý tvar si dodnes uchovalo.Jak šel čas, náměstí často měnilo svůj název. Na úplném začátku se nazývalo Dolní trh.

 v 18. stol. se jmenovalo Velké náměstí

 v r. 1915 náměstí Císaře Františka Josefa

 v r. 1939 dokonce náměstí Adolfa Hitlera (naštěstí pouze 2 dny)

 v r. 1942 náměstí Viktoria a

 od r. 1945 náměstím Svobody


Tak jak se měnily jeho názvy, měnilo se i samotné náměstí.


Původně uprostřed náměstí stával kostelík sv. Mikuláše. Ten byl ale v r. 1869 zbořen a my dnes můžeme jeho podobu vidět už jen na dobových obrázcích.

Brňané měli nedávno jedinečnou příležitost vidět jeho základy. Náměstí v současnosti prochází složitou rekonstrukcí a při výkopových pracích byly tyto základy odkryty.
První, co návštěvníkům náměstí padne do oka je raně barokní Morový sloup. Byl vystaven v r. 1680 jako dík obyvatel Brna za ochranu před morovou epidemií. Je zdoben sochami světců, a to sv. Rozálií, Štěpánem, Šebestiánem a Rochem.
Asi nejkrásnějším domem na náměstí je Dům pánů z Lipé. Byl postaven v letech 1589 - 1596 a je v něm spojena historie se současností. Za krásným renesančním průčelím objevíme moderní průchozí obchodní pasáž s různými kavárničkami a obchůdky.


Prozradím vám malé tajemství, které mnozí návštěvníci Brna neznají. Přímo z pasáže můžete vyjet výtahem na prosklenou terasu na střeše, odkud se můžete kochat krásným výhledem na Brno.

Jako dítě jsem také milovala Dům U čtyř mamlasů. A to nejen kvůli čtyřem sochám siláků (mamlasů), kteří podpírají průčelí domu, ale hlavně proto, že se v přízemí nachází dnes už tradiční cukrárna. Jen pro úplnost - dům vznikl v letech 1901 - 1902 pro nadaci V. Gerstbauera a fasádu navrhl Germano Wanderley.A současnost ?Po několika letech byla zastavěna proluka, která vznikla před lety po zbouraném Domu nábytku. Dlouho jsme chodili kolem ošklivé jizvy v náměstí a teprve nedávno zde byl postaven polyfunkční dům Omega s obchodní pasáží


Pokud byste chtěli navštívit náměstí Svobody hned teď, vydržte prosím do konce roku. Právě teď, jak už jsem psala, prochází náměstí složitou rekonstrukcí a příliš byste si ho neužili.

Ale mi všichni z Brna doufáme a těšíme se, že už brzy bude zase naše náměstí ozdobou Brna.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments