Stránky jedné optimistky

Z Brna

"ŠALINA"

Přemýšlela jsem, co je Brno typické a pak mi nevědomky napověděl jeden člověk z Čech. Řekl: "No jo,brňáci, vy máte tu svoji "šalinu". Takže bude řeč o tramvajích (šalinách) a taky trochu o "hantecu" (typickém brněnském nářečí).

Víte vůbec, jak asi vznikl ten prapodivný název? Existují tři různé verze.

 

1. V jednom německém časopise se na začátku století údajně objevila zpráva, že jakýsi průvodčí jménem Schaler byl v tramvaji okraden. Vinou tiskařského šotka tehdy došlo k záměně jména průvodčího s tramvají. Od té doby prý jezdíme v Brně v šalinách.

 

2. V hantýrce vzniká mnoho novotvarů a jeden z nich, i když dosti vzdáleně, by tu šalinu mohl připomínat. Tramvaj = Städtische Strassenbahn = zkomoleně šalina.

 

3. "Když byla v roce 1900 v Brně zahájena tramvajová doprava, obdržela na její provozování koncesi Rakouská spojená elektrická společnost Österreichisch Union - Elektrizitats -Gesellschaft). Složením koncovky německého slova elektrische (elektrický proud) a počeštěného anglického slova line (dráha, linka), vznikl tvar scheline a tento upraven do české podoby přinesl název našeho nejslavnějšího veřejného brněnského dopravního prostředku - šaliny.

 

Vtip v brněnském "hantecu":

Leží borec na glajzách vod šaliny z Řečkan do Šrajbecu a cháluje gyňál. Maže kolem

druhé kalósek a hlásí: "Co tam děláš na tech glajzách?"

     "Chcu ufachčit sebevraždu - nechat se přejet šalinó."

     "A proč cháluješ ten gyňál?"

     "To abych nezakalil než ta šalina pojede."

 

Nyní překlad:

 

Muž leží na tramvajových kolejích na trase z Řečkovic do Pisárek a jí chleba. Jde kolem

jiný muž a říká: "Co tam děláš na těch kolejích?"

     "Chci spáchat sebevraždu - nechat se přejet tramvají."

     "A proč jíš ten chleba?"

     "To abych neumřel hlady, než ta tramvaj pojede."

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments