Stránky jedné optimistky

Z Brna

STARÁ RADNICE

Ještě jsem se nezmínila o samotné Staré radnici. Kromě krokodýla a kola má ještě jednu zvláštnost, totiž křivou věžičku na portále.

Když se Stará radnice stavěla, pozvali si brněnští konšelé známého mistra Pilgrama z Prahy. Chtěli, aby Brno mělo radnici, jakou nikde jinde nemají. Mistru Pilgramovi přislíbili 3 hřivny stříbra, stavivo a plat pro dělníky. Pilgram začal tedy stavět a po nějakém čase žádal pány radní o nějakou zálohu. Jenže konšelé se k placení příliš neměli. Nechtěli vydat ani groš dřív, než bude radnice hotová. Protože s radními nebyla řeč a nedalo se s nimi dohodnout, Nařídíl Pilgram svým kameníkům, aby jednu věžičku portálu vytesali nakřivo. To se ví, bylo z toho velké pozdvižení a celé město se chodilo na křivou věžičku dívat. Konšelé si sice Pilgrama zavolali na radnici a nařídili mu, aby vše hned napravil. Ale Pilgram se  prý jen usmál a řekl: "Milí páni, vaše slova byla křivá zrovna tak jako věžička na portálu, a proto se ji nikdy nikomu nepodaří narovnat. Vždycky bude ukazovat světu vaši proradnost." A než se konšelé vzpamatovali byl mistr pryč a marně ho všude hledali. Říkalo se, že odešel do Vídně na stavbu chrámu sv. Štěpána, aby tam ukázal své umění.

Přání konšelů, totiž aby Brno mělo radnici, jakou nikde jinde nemají, se tedy přece jen splnilo. I když trochu jinak, než si představovali.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments