Stránky jedné optimistky

Humor - texty

PIVNÍ PORADNA

Pivní poradna

Symptom: Studené a mokré nohy
Chyba: Držíte sklenici pod špatným úhlem
Akce: Otočte sklenici tak, aby směřovala otevřeným koncem směrem ke stropu

Symptom: Teplé a mokré nohy
Chyba: Špatná kontrola močového měchýře
Akce: Stoupněte si k nejbližšímu psovi, vynadejte majiteli, za špatnou výchovu

Symptom: Pivo bez chuti
Chyba: Prázdná sklenice
Akce: Sežeňte někoho, kdo vám koupí nové pivo

Symptom: Protější stěna pokrytá zářícími světly
Chyba: Spadl jste dozadu
Akce: Nechte se vytáhnout zpět k baru

Symptom: Ústa plná cigaretových nedopalků
Chyba: Spadl jste dopředu
Akce: Zaujměte konzumační polohu a vypláchněte ústa lihovým nápojem, nevyplivujte.

Symptom: Pivo bez chuti, přední strana košile mokrá
Chyba: Ústa nejsou otevřená, nebo sklenice přiložena ke špatné části obličeje
Akce: Odejděte na toaletu, trénujte před zrcadlem

Symptom: Podlaha rozmazaná
Chyba: Díváte se skrz dno prázdné sklenice
Akce: Sežeňte někoho, kdo vám koupí nové pivo.

Symptom: Podlaha se pohybuje
Chyba: Vynáší vás
Akce: Ujistěte se, že vás nesou do jiného baru

Symptom: Tma v místnosti, prázdná sklenice
Chyba: Bar už je zavřený
Akce: Zjistěte u barmana svojí adresu, zajistěte přepravu a konzumaci během přepravy

Symptom: Taxi přerušilo plynulou jízdu, taxikář projevuje ztrátu zájmu dopravit vás do určené destinace
Chyba: Překročená osobní míra konzumace
Akce: Směřujte hlavu mimo oděv, nezakrývejte si ústa, nepolykejte. Najděte náhradní zdroj přepravy

Symptom: Sucho v ústech, hlava v pravidelných intervalech inklinuje k nárůstu obsahu
Chyba: Překročená osobní míra konzumace doplněná nepravidelností v konzumaci způsobená např. spánkem
Akce: Proveďte základní vyprošťovací práce

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments