Stránky jedné optimistky

Humor - texty

Pase  ovčák  ovce  na  zelené  louce.  Najednou, co to? Po pěšince přijíždí bavorák  a za ním oblaka prachu. Za volantem mladý muž v obleku od Broniho,v botách od Gucciho, vázanka D+G a na očích tmavé brýle Ray Ban.
Stisknutím tlačítka  stáhne  okénko, vykloní se a povídá: "Hej, ovčáku, když ti řeknu, kolik  máš  ve  svém  stádě  ovcí, dáš mi jednu?" Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: "Ale jo, proč ne?" Úspěšný mladý muž zaparkuje  svůj  bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí ho ke svému mobilu od  AT&T. Pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit NASA,kde zadá  svoje  souřadnice  a  vyžádá  si  pořízení  řady fotografií s vysokým rozlišením.  Pak pomocí Adobe Photoshop otevře pořízené digitální obrázky a
exportuje  je  do  zpracovatelského  střediska v Hamburku.Během pár vteřin dostane  na  svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v  databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má stovky složitých vzorců, a
uploaduje  všechna  uložená  data. Po několika minutách má zpracovaná data.
Vytiskne   je   na   miniaturní   barevné   tiskárně   HP   LaserJet
jako stopadesátistránkovou  zprávu  a  otočí  se  k  ovčákovi: "Máš přesně 1586 ovcí."  "To  je  pravda.  Takže  podle  naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci."  Ovčák  pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno
zvíře  do  kufru auta, a pak povídá:"Když vám řeknu, jaké je vaše povolání, vrátíte  mi,  co  jste  si vzal?" Mladý muž se na vteřinu zamyslí a odpoví:
"Jistě." "Jste konzultant EU," řekne ovčák. Mladému muži spadne čelist:"To je  pravda.  Jak  jste to uhodl?" "Vůbec jsem nemusel hádat," povídá ovčák.
"Přijel  jste,  aniž  by  pro  vás  kdokoliv  poslal.  Chtěl jste si
nechat zaplatit za odpověď, kterou jsem už dávno znal - navíc na otázku, na kterou jsem  se ani neptal, a přitom o mé práci víte úplný kulový. A teď mi vraťte mého psa..."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments