Stránky jedné optimistky

Humor - textyŽIVOTNÍ  ÚDĚL

Když Bůh stvořil svět, postavil si nové tvory do řady a naplánoval jim život:


 "Ty, osle, budeš od úsvitu do soumraku pracovat a tahat těžké náklady na svých zádech. Budeš jíst trávu a budeš hloupý. Budeš žít padesát let."


Osel Bohu odpoveděl: "Stvořiteli, žít takhle padesát let je moc. Nedávej mi víc než dvacet let." A Bůh pravil: "Ať se stane," a tak se také stalo.


Psovi Bůh řekl: "Ty jsi pes. Budeš hlídat lidská obydlí, dělat člověku přítele. Budeš jíst, co zbyde po člověku a budeš žít třicet let."


Psovi se třicet let zdálo moc a usmlouval to na patnáct. Tak se stalo.


K opici Bůh pravil: "Ty jsi opice. Budeš se houpat a skákat ze stromu na strom a chovat se jako idiot. Budeš směšná a budeš žít dvacet let." Opice uprosila Boha, aby ji takového života nedával víc než deset let. Také se tak stalo.


A k člověku Bůh pronesl: "Ty jsi muž, jediná myslící bytost na zemi, která bude ovládat jiné bytosti. Budeš zemi vládnout a žít dvacet let."A muž povídá: "Pane Bože, dvacet let je málo. Dej mi těch třicet, co nechtěl osel, a těch patnáct od psa a deset od opice..."

A Bůh tak učinil.


No, a proto chlap žije dvacet let jako muž, potom třicet let pracuje od rána do noci a tahá náklady na zádech jako osel, pak patnáct let hlídá vlastní dům a jí, co zbyde po ostatních jako pes, a nakonec stráví deset let jako opice, když dělá šaška vnoučatům.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments