Stránky jedné optimistky

Humor - texty


KDYŽ  ZJISTÍŠ,  ŽE  JEDEŠ  NA  MRTVÉM  KONI,  SESEDNI !
                                                         (přísloví indiánů z kmene Dakota)

Avšak v životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:


 - obstaráme si větší bič

 - vymněníme jezdce

 - říkáme: "vždyť ten kůň pořád jezdil."

 - založíme pracovní skupinu pro analýzu koně

 - navštívíme jiné země, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních.

 - založíme výcvikový kurz, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních

 - vypracujeme porovnávací přehledy různých mrtvých koní

 - upravíme kritéria, podle kterých se určuje, jestli je kůň mrtvý

 - zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni

 - zapřáhneme několik mrtvých koní dohromady, aby se jim společné lépe táhlo

 - prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo

   jezdit

 - uvolníme dodatečně prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně

 - vypracujeme studii, abychom zjistili, jestli pro tento problém existují lacinější

   poradci

 - zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji

 - rozběhneme reklamní kampaň, že náš kůň běhá "lépe, rychleji a levněji" , když

   je mrtvý

 - založíme kroužek kvality, abychom nasli uplatnění pro mrtvého koně

 - přepracujeme výkonové parametry pro koně

 - nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm

 - restrukturalizujeme stáj

 - zdvojnásobíme příděly krmení

 - prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem

 - povýšíme jezdce

 - budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli

 - sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám postaví

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments