Stránky jedné optimistky

Humor - texty

 

 

Pravý význam počítačových zkratek

 

  APPLE
   Arogance Produces Profit Losing Entity
   arogance vede ke vzniku prodělečných společností


   BASIC
   Bill´s Attempt to Seize Industry Control
   Billův pokus o získání kontroly nad průmyslem

   CD-ROM
   Consumer Device, Rendered Obsolete in Months
   zařízení, které zastaralo za pár měsíců

   DOS
   Defective Operating System
   chybný operační systém


   IBM
   I Blame Microsoft
   obviňuji Microsoft


   ISDN
   It Still Does Nothing
   pořád to nic nedělá

   MICROSOFT
   Most Inteligent Consumer Realize Our Software Only for Fools (and) Teenagers
   nejchytřejší zákazníci zjistili, že naše programy jsou jenom pro hlupáky a
   puberťáky

   PENTIUM
   Produces Errorneous Numbers Through Incorrect Understanding of Mathematics
   díky špatnému pochopení matematiky vytvoří chybné výsledky


   PCMCIA
   People Can´t Memorize Computer Industry Acronyms
   lidé si nedokážou zapamatovat zkratky počítačového průmyslu

   WINDOWS
   Will Install Needless Data On Whole System
   nainstaluje zbytečná data po celém systému

   WWW
   World Wide Wait
   celosvětové čekání

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments