Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy 3

66.

Potkají se tři babičky a chlubí se svými vnuky. "Můj bude doktorem", chlubí se první. "Pořád si hraje s ampulkama a stříkačkama a něco si píchá." "To můj bude asi agronom", špekuluje druhá. "Sází na zahradě konopí a mák a čeká na úrodu." Třetí babička se zamyslí a řekne: "To můj bude asi šofér. Namočí si hadr do benzínu, hodí si ho na hlavu a řekne: Teď mě neruš, babi, bude jízda."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments