Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy 4

Prováděl se jednou zajímavý výzkum. Studenta Harvardu se ptali, za jak dlouho by se naučil čínsky. Student se zamyslí a řekne: "Čínština je velmi těžký jazyk, i sami Číňané se jej učí dlouho. Možná bych jej zvládl za pět let." Pak se na to samé ptají studenta Moskevské univerzity. Ten jim odpoví: "Pokud bych studoval velmi intenzivně, věřím, že za dva roky mluvím čínsky." Posledním dotazovaným byl student matfyzu. Jeho jediným dotazem bylo: "A jsou na to skripta?" "Samozřejmě, že i na čínštinu jsou skripta..." "Tak do zítřka, ale moc se nevyspím."
Absolvent matematické fakulty se ptá: "Proč to funguje?"
Absolvent přírodních věd se ptá: "Jak to funguje?"
Absolvent fakulty strojního inženýrství se ptá: "Jak by se to dalo vyrobit?"
Absolvent ekonomické fakulty se ptá: "Kolik by to stálo?"
Absolvent filozofické fakulty se ptá: "S hořčicí nebo kečupem?"
Přijde silně podnapilý student ve zkouškovém k profesorovi: "Ppppane ppproffesore, mmmůžžže i sssilně pppodnapilý sssstudent ssskládat zzzkoušku?" "Co by nemohl, když se na to cítí..." "Ddděkuji," obrátí se, chytí se dveří a zařve: "Mmmůžete ho ppřinést!"
- "Tak jaká byla zkouška?"
- "Velice nábožná."
- "Jak to, nábožná?"
- "No profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižoval. Za chvíli jsem mu odpověděl a on se pokřižoval."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments