Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy 4

93.

Přijde silně podnapilý student ve zkouškovém k profesorovi: "Ppppane ppproffesore, mmmůžžže i sssilně pppodnapilý sssstudent ssskládat zzzkoušku?" "Co by nemohl, když se na to cítí..." "Ddděkuji," obrátí se, chytí se dveří a zařve: "Mmmůžete ho ppřinést!"
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments