Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy 4

94.

- "Tak jaká byla zkouška?"
- "Velice nábožná."
- "Jak to, nábožná?"
- "No profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižoval. Za chvíli jsem mu odpověděl a on se pokřižoval."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments