Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy1

10.

"Ještě nikdy jsem neviděl tolik suchých hub jako v neděli."
"Neříkej, tys byl v lese?" "Ne, ale v hospodě došlo pivo."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments