Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy1

16.

Jeden klokan neustále utíkal ze svého výběhu. Správce Zoo věděl, že klokan dokáže hodně skákat, takže mu nechal postavit kolem výběhu třímetrový plot. Druhý den byl klokan zase venku a vesele hopkal po celé zoo. Správce nechal plot zvýšit na šest metrů. Klokan zase utekl. Když se výška plotu vyšplhala na patnáct metrů, velbloud v sousedním výběhu se ptá klokana:
  "Jak vysoko myslíš, že s tím půjdou?"
  "No, tak sto metrů, ledaže by někoho napadlo na noc zamykat bránu."
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments