Stránky jedné optimistky

Humor - vtipy1

30.

Byl jednou jeden podnik a v něm čtyři zaměstnanci, kteří se jmenovali:

KAŽDÝ, NĚKDO, KDOKOLIV  a  NIKDO

Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv.

 

Nepřipomíná Vám to něco????

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments