Stránky jedné optimistky

Humor - žárovky

22.

Kolik programátorů ve Windows je potřeba na vyměnění žárovky? 472. Jeden napíše WinGetLightBulbHandle, jeden napíše WinQueryStatusLightBulb, jeden napíše WinGetLightSwitchHandle...
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments