Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Petr pletl svetr, Petr pletl svetr ...


Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole ?


Poslal posel posla pro slámu.


Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šly do pštrosárny.


Petr pořád pletl - Popokatepetl.


Piksla sklapla , sklapla piksla.


Pudl prdl pudr.


Pět švestek, šest švestek.


Polep plot plátnem, polep plot plátnem...


Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.


Pět ptáčátek, pět pěnkavek.


Ploužil se dlouze pouhou strouhou dlouhou.


Plzeňské plynárny plynule plní plán.


Proletariát zroloval roletu.


Prut plul rychle po proudu, prut plul rychle po proudu...


Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments