Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Rozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatěla-li se dcera krále Nabuchodonozora ?


Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus.


Řehoř Řehořovic řeže řeřichu.


Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.


Řežu a žeru, řežeš a žereš, řežou a žerou,...


 Revolverem provrtal leporelo.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments