Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Strč prst skrz krk.


Strýc Šusta suší švestky v Sušici.


Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy, šosáku.


Sklo prasklo, sklo prasklo...


Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.


Svišť sice svisle visel, zasvištět svist slyšel sysel.Sysli myslí, že v té piksli je syslí müsli.


Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope, pojíst oukropa.


Šest švestek, šest švestek...


Šil švec sešlý se šlí sesli.


 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments