Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Vlky plky, vlky plky...


Vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn ...


Vlk strhl srně hrst srsti.


V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.


Vyskočil vyskočil, Vyskočilku přeskočil, Vyskočilka vyskočila, Vyskočila přeskočila.


Vrána kráká, déšť krápá.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments