Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Zvíře zařve a zavře dveře.


Zaližařivší si lyžař potkal nezaližařivší si lyžařku.


Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo ?


Zeptej se Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu.


Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.


Žalně žalobu žaluje žába žabáku v kalužině.

Poslední komentáře
23.09.2014 11:41:32: http://www.mcgeesghosttours.com/ Noční prohlídky prahy underground walk smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments