Stránky jedné optimistky

Jazykolamy


Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, tak si toho vepře kmotře Petře sníte sám.


Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpu nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.


Kotě v bytě hbitě motá nitě.


Kup Kubo, tu kupu hub.


Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.


Kdy mohou splatiti Ti ti tišší hoši dluh?


 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments