Stránky jedné optimistky

Přísloví - vědecky

11.

Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

 

"Studený máj - v stodole ráj,"

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments