Stránky jedné optimistky

Přísloví - vědecky

2.

Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B, (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží nule.

                                    "Jablko nepadá daleko od stromu."

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments