Stránky jedné optimistky

Přísloví - vědecky

4.

Více než jednou. ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

"Dvakrát měř, jednou řež."

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments