Stránky jedné optimistky

Zajímavosti 2

Co by bylo kdyby ... (k zamyšlení)

       
ZEMĚ  JAKO  VESNICE

 

Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici o stu obyvatel, kdyby však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností, jak by potom ta maličká, různorodá vesnička vypadala?

Ve vesnici by žilo...55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze západní polokoule a 8 Afričanů.
...52 žen a 48 mužů..30 bělochů a 70 lidí ostatních ras...30 křesťanů, 70 osob jiného vyznání... 89 heterosexuálů, 11 homosexuálů.

Dále 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek, 80 lidí by žilo v domě, který by neodpovídal standartu, 70 osob by neumělo číst, 50 osob by trpělo podvýživou, jeden člověk by byl na prahu smrti, jedna žena by byla těhotná, jeden člověk by měl vysokoškolské vzdělání a jeden člověk by vlastnil počítač.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments