Stránky jedné optimistky

Zajímavosti 2

Matematický příklad pro bystré mozky

Tři muži přišli do motelu. Recepční uvedl, že pokoj stojí 30 Kč. a tak každý z mužů zaplatil 10 Kč. Všichni odešli na pokoj. Po chvíli recepční zjistil, že cena je nižší a činí 25 Kč za pokoj. Vzal tedy 5 Kč a poslal poslíčka. aby je vrátil. Ten však nevěděl, jak rozdělit 5 Kč na tři stejné díly, proto každému z mužů vrátil jen 1Kč a 2Kč si ponechal.

To znamená: Každý z mužů zaplatil nakonec jen 9 Kč.      Je to tak ??

                   To je dohromady 27 Kč     Je to tak ??

                   Poslíček má v kapse 2 Kč   Je to tak ??

                   To je dohromady 29 Kč     Je to tak ??

 Tak kde je teď ta 1 Kč ?

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments