Stránky jedné optimistky

Zajímavosti 2

 ZÁHADNÝ LIDSKÝ MOZEK

 

DOKÁŽETE PŘEČÍST NÁSLEDUJÍCÍ VĚTU ?

 

 

V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA CMABRIDGE UINERVTISY

VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŹÍ NA POŘDAÍ PSÍEMN  VE

SOLVĚ. JEDNINÁ DLEUITŽÁ VĚC JE, ABY BLYY PNVRÍ

A PSOELNDÍ PÍMESNA NA SRPVÁÉNM  MSTÍĚ. ZYBETK MŽUE BÝT TOTÁNLÍ  SĚMS A TY TO PŘOÁD BEZ PORLBMÉU PEŘČETŠ.

JE TO PORTO, ŽE  LDIKSÝ MEZOK NETČE KDAŹÉ PENSÍMO,

ALE SVOLO JKAO CLEEK.  ZJÍAMVAÉ, ŽE ???

 

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments